Reconnective Healing is een vorm van energetische healing die een verbinding tot stand brengt tussen de energiebanen van ons diepste wezen en die van de aarde en het universum. Deze energieën die zeer duidelijk waarneembaar zijn, worden aan het begin van de sessie geinitieerd en blijven tot lang na de sessie in jou doorwerken.

Oorspronkelijk waren de meridianen of acupunctuurlijnen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Deze netwerklijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten aan een onmetelijk groter netwerk en ons aldus met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen. Maar in feiten(!) is alles verbonden.

De Reconnectie brengt ‘nieuwe’ axiatonale lijnen aan die het ons mogelijk maken om deze unieke trillingsniveaus en frequenties te gebruiken voor onze genezing en uiteindelijk voor onze evolutie. Deze lijnen vormen een onderdeel van het zogenaamde parallel-dimensionaal circulatiesysteem dat de basisenergie aantrekt voor herstel van de functies van het menselijke lichaam.

De Reconnectie brengt deze nieuwe lijnen aan, activeert ze en staat de uitwisseling van licht en informatie toe. Dit houdt tevens een opnieuw verbinden in van onze DNA strengen en zorgt voor re-integratie van de “snaren” (zich tegelijkertijd voordoende -parallelle- dimensies van de werkelijkheid). De effectiviteit van Reconnective Healing is duidelijk aangetoond door de praktijkervaringen, maar ook in wetenschappelijke laboratoria.