Wat houdt deze unieke methode “The Bars” van Access Consciousness in? Op je hoofd bevinden zich 32 energiepunten. Daarin ligt de polaire, elektromagnetische lading van alle gedachten, ideeën, houdingen, beslissingen en overtuigingen die je ooit hebt gehad -over wat dan ook- opgeslagen. De naam “Bars” is te vertalen als “banen” of als “tralies”; dat wat je vast zet en gevangen houdt.

Deze punten op het hoofd worden in verschillende samenstellingen licht aangeraakt waardoor de energie van overtollige gedachten, overtuigingen, oordelen en standpunten wordt opgeruimd, los van wat je cognitief weet. De ontlading creëert meer ruimte in de vastgezette polariteit van wat je ooit gedacht, gevoeld of waargenomen hebt waardoor je je werkelijk energie terug krijgt. Van polair naar akoestisch.

Dit valt te vergelijken met een soort van “defragmentatie” van de harde schijf van je computer. Oude bestanden en ongebruikte programma’s worden verwijderd welke ruimte innemen in het gezonde energiesysteem. De wetenschap leert ons dat de eigenlijke bol-ronde vorm van onze cellen onder invloed van gedachten, gevoelens en emoties verandert in een elliptische vorm; de voorloper van ziekte. Als we de Bars “runnen” bevrijdt dit proces de cellen van deze impact waardoor deze kunnen terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm.

Er zijn Bars voor het lichaam, genezing, controle, bewustzijn, creativiteit, kracht, veroudering, seksualiteit, plezier, verdriet, tijd, ruimte, communicatie, geld, etc. Elke gedachte, ieder idee, iedere houding, beslissing of overtuiging die je hebt vastgezet vertegenwoordigt die energie en beperkt jouw creatieve, scheppende capaciteit in en op dat gebied.

Bars wordt dus gebruikt om veranderingen te bewerkstelligen in alle gebieden van jou en je leven. De Bars is een eenvoudig proces van 60 – 90 minuten. Laat jezelf een sessie Bars ontvangen en ervaar de rust, ruimte en de Healing die dit geeft. Met de Bars-behandeling geef je je lichaam weer de ruimte om zijn/haar zelfgenezend vermogen zijn werk te laten doen.