Door middel van Healing kunnen diverse klachten behandeld worden. Blokkades door stress en andere spanningen opgebouwd in de loop van ons leven, zorgen ervoor dat energie onvoldoende doorstroomt, met als gevolg disbalans. Een gesprek alleen is niet altijd voldoende om de weg naar herstel en balans terug te vinden. Het mentale hoofd, overvol met geheugen en herinnering en daarmee associaties, is vaak zo onvrij, dat eerst op energetisch niveau behandeld moet worden. ‘We can not fill a full cup’.

U kunt in de inhoudsopgave teruglezen welke verschillende Healingstechnieken worden toegepast. Energie-uitwisseling komt op gang waardoor eigen energie (de totaliteit en opbouw van je mens-Zijn) aangeraakt wordt. Elke cel heeft unieke ‘co√∂rdinaten’ voor dit leven met een unieke vibratie en energiefrequentie. Het energetische, fysieke, mentale en emotionele lichaam werken zelfregenererend en vanuit dat celgeheugen vindt opnieuw verbinding plaats richting eigen balans, genaamd de ‘blauwdruk’.

15 jaar praktiserend als energetisch therapeut heeft geleid tot actieve samenwerking met artsen en specialisten. Vele (on)denkbare fysieke en psychosomatische klachten komen voorbij. Migraine, burn-out, slapeloosheid , ADHD, niet zwanger kunnen worden, hart- en rugklachten, organische klachten, posttraumatische problemen, vage klachten, etc. Healing helpt de ‘gestoorde’ energie (veelal van vroeger of van anderen) terug te brengen naar de oorspronkelijke frequentie.

De kwaliteit van Healen heeft met name te maken met de kwaliteit van de Hartontwikkeling. Harmonie in je ‘mens-Zijn’ is daarbij een vereiste om een Hart-Ziel verbinding tot stand te brengen. Dit is voorwaardenscheppend om vanuit een groter kader energie tot je te krijgen, te begrijpen en neer te zetten. Er liggen veel meer (helende) vermogens ‘in ons’ dan dat we ons bewust zijn. Daar neem ik u graag in mee.

Aad Wolsink