Als energetisch therapeut combineer ik het coachen en behandelen van mentale en fysieke onbalans. Zonder bewustwording geen genezing. Doel is het aanreiken en openen van een groter besef van het “meerdimensionale Zelf”. Op verschillende niveaus (weer) in contact en balans komen met je-Zelf. Als hoofd, hart en buik -welke verschillende signalen opvangen- weer helen en intuïtief leren samenwerken, wordt “je rol” in de verschillende te vertolken relaties in dit leven niet meer gedragen door je “ik” (ego/IQ), maar door “je-Zelf” (EQ/Zijn), zonder aan je menselijke waarden voorbij te gaan.

Zodra je vast bent gelopen in het leven, of ziek bent geworden, is het vaak lastig weer op te veren. Opgebouwde mechanismen worden dan sterker dan de intelligentie. Het hoofd / IQ kan best beredeneren dat “angst” of twijfel er eigenlijk niet hoeft te zijn, maar hartzeer, buikpijn of een ziekte “overruled” dat nuchtere verstand. Het “ik/ego”, zit vast aan geheugen en herinnering, welke middels opgelopen blauwe plekken ongewild de associaties naar onveiligheid openen. Einstein zegt hierover: “Onze problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde denkniveau als waarop ze gecreëerd zijn”.

Hoe kan je weer zeggenschap krijgen over je eigen leven? We zijn zo oneindig veel groter dan ons “ik”. Alleen “meerdimensionaal bewust worden” maakt dat je Zelf weer “leidend” en uitgangspunt wordt, in plaats van “gevangene” van een ander, een situatie, thema of verleden. Verleg je bijvoorbeeld je grens om een relatie te behouden, of behoudt je je grens om je-Zelf niet te verliezen? Deze discrepantie, deze dualistische Energie van stromen of blokkeren is de oorsprong van ziek zijn. Dualiteit als “goed/slecht” is iets van het “ik/ego” en is ééndimensionaal. Het Zelf kijk gewoon “anders” naar de dingen.

Ieder mens is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Dat vraagt om maatwerk. Zonder aan zichzelf voorbij te gaan leert de cliënt zijn eigen kracht en blauwdruk weer (h/er)kennen. Hierdoor kan het Zelf gaan waarnemen, luisteren, geweldloos communiceren, handelen en heldere keuzes maken. Het gaat erom je eigen potentieel weer te herkennen en te reactiveren. De positieve effecten op het algemeen welbevinden zal zorgen dat de interactie met de privé of beroepsomgeving substantieel zal verbeteren. Energie, respect, warmte, (zelf)spot en humor dragen mijn werkwijze.