Energetisch coachen staat voor weer ‘bewust worden’.

Harmonie in je-Zelf terug krijgen. Een klacht van welke aard dan ook staat zelden op zichzelf. Er is namelijk een natuurlijke samenhang tussen alle ‘materie’: energetisch, emotioneel, mentaal en fysiek. Als de bewegingen van het gemoed buitensporig zijn, ontstellen ze meteen het lichaam. En dat komt door de grote gemeenschap tussen lichaam en geest waarbij ze het goed en kwaad voortdurend aan elkaar mededelen.

Op alle niveaus is er een relatie tussen ‘interne en externe verbindingen’. Zo kan een maagzweer of spanningshoofdpijn de optelling zijn van langdurige zorg. Veelal door (on)bewust voldoen en gedragen. Dit bepaalt de disbalans van het algemeen wel-Zijn en daarmee de zwaarte, ‘de informatie’ van uw hulpvraag. Vaak snapt het mentale lichaam -de intelligentie- de weg naar balans niet meer. Anders was dat namelijk al wel gebeurd.

Wil je weer zeggenschap en autonomie krijgen over je-Zelf, dan is het belangrijk te verschonen van ‘dat wat niet van jou is’, maar wel (on)bewust ziek maakt. Vanuit een groter kader wordt inzicht gegeven op uw klacht, om zodoende de bronnen te neutraliseren. Gezond worden vraagt om bewustwording en dan pas genezing van alle bovengenoemde ‘energetische lichamen’. U kunt daarmee rekenen op veel meer dan symptoombestrijding.

Ik nodig u uit om de verdere informatie op deze website eens rustig door te lezen. Ik kan me voorstellen dat de “energetische meerdimensionale taal” vragen bij u oproept. Neem dan gerust even contact op.

Aad Wolsink